О нама

Привредно друштво за производњу и промет роба на велико и мало „Украс“ д.о.о Врање је основано 13. новембра 1990. године, а пререгистрација у складу са Законом је извршена 09. септембра 1995. године. „Украс“ се бави производњом   заштитних рукавица „БЕСТ“ и памучних плетених рукавица, које имају широку примену у грађевинској, метало-прерађивачкој, дрвној индустрији, али и у прехрамбеној и лакој индустрији.

Производни процес је заокружен,  у првој фази производног процеса рукавице се плету од памука, а у другој фази производног процеса се вулканизирају, односно на плетену памучну рукавицу се наноси латекс. Производи су су сертификани „СЕ“ знаком и усклађени са:

  • Директивом новог приступа: Directive 93/68/EEC Personal ProtectiveEquipment – PPE
  • ЕУ стандардима који су применљиви на производ
  • Стандардима за израду декларације  произвођача о усаглашености ISO/IEC 17050-1: 2005

Производни процес је сертификован интегрисаним системом IMS-a (QMS+EMS) према захтеву стандарда ISO 9001:2008 i SRPS ISO 14001:2005 чиме су створени услови да производи континуирано задовољавају потребе законске регулативе и потребе купаца.

Поред производње заштитних руковица „БЕСТ“ и памучних плетених рукавица,  „Украс“ се бави и велепродајом комплетне ХТЗ опреме.