Производни погон – Лепеница

Производни погон, магацин сировина и репроматеријала, као и магацин дела готових производа налази се у селу Лепеница 20-ак километара северно од Врања на локацији у сопственом власништву.